Europa – Länderna med den mest intressanta kulturen

Europa – Länderna med den mest intressanta kulturen

  03 Jul 2018

Europa kan i jämförelse med världens andra kontinenter sägas vara en liten kontinent till ytan men en stor kontinent när det kommer till kultur. Kulturen i Europa skiljer sig åt från land till land men vanligtvis har grannländer liknande kulturer på samma sätt som grannländers språk ofta liknar varandra. Tar man de nordiska länderna som exempel kan man se att de är mycket lika varandra till både språk och kultur.

Sedan starten år 1985 har Europeiska Unionen drivit projektet “Europas kulturstad” för att värna om de europeiska ländernas kulturer samt göra Europas folk mer sammansvetsade. Projektet går ut på att årligen välja ut ett eller flera länder som genom att utses till Europas kulturländer ges möjligheten att gjuta nytt liv i sitt konst- och kulturliv, lyfta fram sin europeiska identitet samt fördjupa samarbeten med såväl internationella som nationella kulturorgan.

Frankrike

Frankrikes huvudstad Paris blev år 1989 utsedd till Europas kulturstad, vilket staden klarade av att leva upp till med bravur då den länge setts som en av världens viktigaste centrum för kultur och affärer. Med sitt rika kulturliv har Paris sedan urminnes tider setts som gastronomins och modets huvudstad samtidigt som stadens många förstklassiga museer tillsammans gjort Paris till ett av världens viktigaste platser i konstens och kulturens värld.

Det är dock inte bara Paris som är en stor kulturstad i Frankrike, hela landet har tack vare historiska invasioner från germaner, romare, franker och vikingar en rik folkkultur som man kan stöta på i landets alla hörn. I norra delarna av Frankrike präglas kulturen av keltisk och germansk kultur, medan de sydliga delarna snarare influerats av medelhavskultur. Dessa nationella kulturskillnader märks tydligast av på maten som skiljer sig mycket åt från norr till söder.

Sverige

Som svensk är det lätt att bli hemmablind och glömma bort vår egen huvudstad när man pratar om Europas kulturpärlor. Sveriges huvudstad Stockholm blev år 1998 utsedd till Europas kulturhuvudstad, vilket i högsta grad var en titel som staden förtjänade då den har ett aktivt och rikt kulturliv med en mängd nationella kulturinstitutioner. Exempelvis anses Stockholms Kulturhus som ligger på Sergels Torg vara en av landets främsta kulturinstitutioner.

I Stockholmsområdet hittar man även tre av UNESCO:s världsarv. I Ekerö kommun hittar man både Birka och Drottningholms slott som båda är viktiga historiska platser. Birka är ett samhälle som växte fram under vikingatiden i Sverige och som ofta brukar benämnas som Sveriges första stad. Drottningholms slott vid Mälaren är ett kungligt slott där nutidens kungapar har sin officiella boning. I Stockholmsområdet hittar man även Skogskyrkogården som är Sveriges viktigaste begravningsplats ur arkitektonisk synpunkt.

Italien

Italien har, trots de olika typer av statsbildningar som rått i landet, varit Europas största kulturnation under flera århundraden. Historiskt sett utmärkte sig landet som kärnan i det mäktiga romarriket och som ett centrum för kristendomen som spred sig över Europa. Senare, under barocken och renässansen, fungerade Italien som grogrund för Europas konst och musik. Detta lands kulturella och historiska storhet kan man se prov på än idag inom allt från arkitektur till konst.

I Italiens huvudstad Rom kan man finna historiska lämningar från antiken och från tidig etruskisk tid, både från det romerska imperiet och den republikanska eran. I Rom hittar man arkitektoniska mästerverk från alla tidsepoker som till exempel medeltiden, renässansen, barocken och nyklassicismen. Rom bjuder även på flera kulturella mästerverk som kommit till i modern tid. Idag hotas Roms rykte som Europas kulturella mecka av utsläpp, tung trafik och omfattande turistströmmar.

Nederländerna

Nederländerna är kända för att ha haft några av historiens största målare. Från 1600-talet då den holländska republiken nådde sin topp kan man känna igen kända namn som bland annat Jan Steen, Rembrandt van Rijn och Johannes Vermeer. På 1800-talet och 1900-talet blev konstnärerna Piet Mondriaan och Vincent van Gogh kända för sitt skickliga konstnärskap. Under stormaktstiden var Nederländerna även framstående inom litteratur med författare som P. C. Hooft och Joost van den Vondel.

Turkiet

Turkiet är ett land med rik och varierad kultur som bär med sig influenser från allt från osmanska, oğuzturkiska, anatoliska och västerländska traditioner och kulturer. Denna variation har sin förklaring i att turkarna under folkvandringen västerut från Centralasien stötte på en rad folk med olika kulturer. I dagens Turkiet finner man nu arabisk, kurdisk, persisk, grekisk, tjerkessisk och slavisk kultur och sedan det osmanska rikets fall har det kulturella inflytandet från Västeuropa ökat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *