Asien – Kulturen i asiatiska länder

Asien – Kulturen i asiatiska länder

  03 Jul 2018

Asien är den största kontinenten utifrån storlek och befolkning och innehar en stor mångfald av kultur och etniciteter. Kontinenten är uppdelad i sex delar: Nordasien, Östasien, Sydostasien, Sydasien, Västasien och Centralasien. Var och en av dessa sex delar har sin egen uppsättning kulturer, religioner och historisk betydelse. Här finns några av världsreligionerna som har fötts i den asiatiska regionen som hinduism, buddhism och islam. Asien är även hem för några av världshistoriens äldsta civilisationer.

Asien är stort och innehar därför en mängd olika kulturer. I den östliga delen där Kina (världens största land till befolkningen) ligger finns det kulturella arv som många förknippar asiatisk kultur med. Detta är dock i själva verket inte sant. Asien är enormt stort och inom denna världsdel delar man alla möjliga typer av uttryck för kultur och religion. I Sydasien har vi länder som Indien och Pakistan som även de har ett unikt kulturarv.

Östasien – Kultur och arv

Förutom Kina finns Nord- och Sydkorea, Japan och Taiwan. Denna region har spelat en viktig roll i den gamla och moderna bilaterala kultur- och materialhandeln. De två stora religionerna som praktiseras i denna del är buddhism och taoism. Den gamla kinesiska litteraturen används som referens i andra länder som Japan och Korea. Mandarin är det mest talade språket i världen och har påverkat de flesta språk i grannländerna Korea, Vietnam och Japan, som sedan utvecklats.

På senare tid har koreansk pop, så kallad K-pop, fått enormt genomslag i denna del av Asien och denna musikgenre har spridit sig till stora delar av världen. K-popens kännetecken är poppig musik med tvåspråkig text, engelska och koreanska. Taiwans kultur är en blandning av konfucianistiska Han-kinesiska och taiwanesiska aboriginska kulturer, som ofta uppfattas i både traditionella och moderna yttringar. På senare tid har den japanska och amerikanska kulturen påverkat Taiwans kultur.

Sydasien

Sydasien består av den indiska subkontinenten och inkluderar länder som Indien, Pakistan, Bangladesh och Afghanistan. De mest framträdande religionerna i regionen är hinduism, islam och buddhism. I Indien och Nepal är 80 % av befolkningen hinduer. Islam är dock den största religionen i hela Asien-Stillahavsområdet. Detta område har en stor kulturell mångfald. Indien är hem för människor med olika religioner, etnisk tillhörighet och kultur och hindi och punjabi pashto är några av de stora språken.

Sydasien utgör en rik kropp av sekulär litteratur, inklusive dikter, draman och fabler, som skrevs först i sanskrit och senare på ett antal regionala språk. Musik och dans spelade en viktig roll i kontinentens religiösa och sekulära liv. De två stora epikerna i Indien, Ramayana och Mahabharata, fortsätter att spela en viktig teatralisk roll. Den moderna kulturen från kontinenten utgörs bland annat av Bollywood-film, en genre som härstammar från Bombay.

Sydostasien

Sydostasien består av Thailand, Kambodja, Filippinerna, Malaysia, Indonesien och Vietnam. Regionerna som Indien, Kina och islamiska länder har starkt påverkat kulturen i denna region. De viktigaste religionerna i detta område är hinduism, buddhism och islam. De sydostasiatiska länderna är några av de största turistmålen i världen på grund av sin terräng och arkitektoniska skönheter. Denna del av Asien är dessutom mycket populär för backpackers, då det är billigt att leva och ta sig runt.

De sydostasiatiska länderna har ett enormt kulturellt arv. Kambodja har vackra tempel som blivit ett med naturen genom att stammar och trädgrenar flätat in sina rötter i byggnaderna genom årens gång. Angkor Wat, som ett av de mest kända templen heter, har även synts i actionrullen “Tomb Raider” med Angelina Jolie. Vietnam är ett land vars kultur präglats av historien och rester från kriget med USA finns att beskåda i landets djungler, med tunnlar och tortyrfällor.

Centralasien

De centralasiatiska länderna omfattar främst de islamiska länderna, som bland annat Kazakstan, Tadzjikistan och Kirgizistan. De har genom tiderna haft ett antal dynastier inklusive bland annat den persiska och ryska. Detta gör att Centralasien besitter en enorm blandning av kulturer. Regionen är känd för sin mat, musik och sidenvägen har varit av stor historisk betydelse och passerar genom denna region. Den persiska litteraturen är dessutom en av de största i världen.

Lång historia – Mångkulturellt och modernt

Det finns oändligt mycket att berätta om Asien och dess kultur. I och med att kontinenten geografiskt sett är jättelik och invånarantalet likaså, är mångkultur ett ord som bara börjar att beskriva tillståndet i regionen. Här delar man hundratals olika religioner, kulturella uttryck och filosofier. Regionen har varit mycket bra på att bevara sina historiska och kulturella arv men har även utvecklat en modern kultur som spridits över hela världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *